آرشیو درس‌های رجال
آیت‌الله سید‌موسی شبیری زنجانی
آرشيو درس رجال

استاد سیدمحمد‌جواد شبیری
آرشيو درس رجال

استاد عباسعلی زارعی سبزواری
آرشيو درس رجال

الأستاذ السید عبدالکریم فضل‌الله
أرشيف بحث الرجال

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
أرشيف بحث الرجال

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق
أرشيف بحث الرجال