آرشیو درس‌های کلامی
آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو درس شبهات وهابیت
آرشيو درس کلام

استاد علی ربانی گلپایگانی
آرشيو درس کلام جدید
اجتهاد در علم کلام
اجتهاد در علم کلام
اجتهاد در علم کلام
علم دینی
دین و قلمرو آن
دین و قلمرو آن
رابطه شرور و عدل الهی
عقل و دین
عقل و دین
عقل و دین
حقیقت وحی و نبوت
حقیقت وحی و نبوت
نقش عقل در الهیات
هرمنوتیک فلسفی و مدرن
معرفت شناسی
هرمنوتیک و منطق فهم
آرشیو درس امامت برگرفته از کتاب المراجعات
آرشیو درس امامت خاصه
آرشیو درس کلام - آشنایی و درآمدی بر علم کلام
آرشیو درس امامت عامه
آرشیو درس شرح کشف المراد - بخش توحید

استاد غلامرضا فیاضی
آرشیو درس اسفار
آرشیو درس حکمت متعالیه
آرشیو درس نهایة الحکمة
آرشیو درس بدایة الحکمة

استاد حشمت‌پور
آرشیو دروس

استاد نجم‌الدین طبسی
آرشیو درس مهدویت
آرشیو درس مقتل شناسی
آرشیو درس کلام

استاد سيدرضا اسحاق‌نيا
آرشیو درس اسفار
آرشیو درس تمهید القواعد - عرفان نظری

استاد سیدجعفر سيدان
عالم ذر
احتجاجات

استاد رضا برنجکار
درس کلام - مبحث شرور