آرشیو سال 95-94 درس تفسیر حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 95-94 درس تفسیر
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
آيات 112 تا آخر95/04/14
آيات 101 تا 11195/04/13
آيات 91 تا 9895/04/10
آيات 81 تا 9095/04/09
آيات 78 تا 8095/04/08
آيات 72 تا 7795/04/07
آيات 70 و 7195/04/06
آيات 68 و 6995/04/05
آيات 62 تا 67 95/04/03
آيات 57 تا 6295/04/02
آيات 53 تا 5695/04/01
آيات 51 و 5295/03/31
آيات 45 تا 5095/03/30
آيات 39 تا 4495/03/29
آيات 31 تا 3895/03/27
آيات 27 تا 3095/03/26
آيات 23 تا 2695/03/25
آيات 14 تا 1995/03/24
آيات 9 تا 1695/03/22
آيه ي 895/03/20
آيات 4 تا 695/03/19
آيات 1 تا 395/03/18