آرشیو سال 94-93 درس تفسیر حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 94-93 درس تفسیر
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
احزاب آيه ي 40 94/04/25
سوره احزاب آ...94/04/24
احزاب آيات 36...94/04/23
ماهيّت، حقوق...94/04/22
احزاب، آيه ي 3594/04/21
احزاب آيه ي 3394/04/20
احزاب آيه ي 3394/04/18
احزاب آيه ي 3394/04/17
احزاب آيات 32...94/04/16
احزاب آيات 30...94/04/15
احزاب آيات 28...94/04/14
احزاب آيات 25...94/04/13
احزاب آيات 22...94/04/11
احزاب آيات 20...94/04/10
احزاب آيات 18...94/04/09
احزاب آيات 15...94/04/08
احزاب آيات 12...94/04/07
احزاب آيات 9 و...94/04/06
احزاب آيات 7 و 894/04/04
احزاب آيه 694/04/03
احزاب آيه ي 6.94/04/02
سوره ي احزا...94/04/01
احزاب آيه ي 4.94/03/31
تفسير سوره ...94/03/30
احزاب آيه ي اول94/03/28