آرشیو سال 93-92 درس تفسیر حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 93-92 درس تفسیر
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
سوره زمر آيات...93/05/06
سوره زمر آيه ...93/05/05
سوره ي زمر آ...93/05/04
سوره زمر، آيا...93/05/02
سوره ي زمر آ...93/05/01
زمر آيه ي 38 ...93/04/31
زمر، آيات 36 و...93/04/30
سوره ي زمر آ...93/04/29
سوره زمر، آيه ...93/04/28
سوره زمر، آيه ...93/04/26
سوره زمر، آيا...93/04/25
زمر آيه ي 2193/04/24
زمر آيات 19 و 2093/04/23
سوره ي زمر آ...93/04/22
سوره ي زمر آ...93/04/21
تفسير سوره ...93/04/19
سوره ي زمر آ...93/04/18
سوره ي زمر آ...93/04/17
تفسير سوره ...93/04/16
تفسير سوره ...93/04/15
سوره‌ي زمر آ...93/04/14
زمر آيه ي 4 93/04/12
زمر آيه ي 393/04/11
زمر آيه ي 393/04/10
تفسير آيه ي ا...93/04/09
اهميت ماه رم...93/04/08