آرشیو سال 93-92 درس شبهات وهابیت حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 93-92 درس شبهات وهابیت
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
توسل و بداء93/06/03
تخريب قبور93/06/02
نماز در کنار ق...93/06/01
تکفير در کلام ...93/05/30
تکفير کردن در ...93/05/29
انکار ضروري د...93/05/28
عوامل سازنده...93/05/27
معناي کفر و ا...93/05/26
قرآن و ارزش ا...93/05/25