آرشیو سال 92-91 درس شبهات وهابیت حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 92-91 درس شبهات وهابیت
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
نقد عقيده ي ا...92/06/13
آشنايي با مبا...92/06/12
آشنايي با مبا...92/06/10
عقائد باطل ابن...92/06/09
بطلان قول به ...92/06/07
بطلان قول به ...92/06/06
بطلان قول به ...92/06/05