آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
استاد محمد‌تقی شهیدی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
مسأله 15 و 16... 97/02/24
مسأله 11،12،1... 97/02/23
مسأله نهم و د... 97/02/22
اجراي برائت ا... 97/02/19
ادامه مسأله ه... 97/02/18
ادامه مسأله ه... 97/02/17
ادامه مسأله ه... 97/02/16
ادامه مسأله ه... 97/02/15
ادامه مسأله ه... 97/02/11
مسأله هشتم /ف... 97/02/10
ادامه مسأله پ... 97/02/09
ادامه مسأله پ... 97/02/08
بررسي ادله تح... 97/02/05
حكم مرأة /فصل... 97/02/04
حكم ستر وجه و... 97/02/03
حكم ستر شعر ا... 97/02/02
مسأله سوم/ مق... 97/02/01
بررسي ادله تح... 97/01/29
مسأله سوم، كي... 97/01/28
مسأله سوم/كيف... 97/01/27
مسأله أول و م... 97/01/26
روايات داله ب... 97/01/22
مسأله أول و د... 97/01/21
حكم نظر به وج... 97/01/20
مقدار ستر واج... 97/01/19
أدله قول به ج... 97/01/18
ادله تحريم / ... 97/01/15
أدله قول به ج... 97/01/14
استمناء/تلذذ ... 97/01/08
حكم نظر به وج... 97/01/07
حكم نظر به وج... 97/01/06
حكم نظر به وج... 97/01/05
حرمت نظر به و... 96/12/28
حرمت نظر به غ... 96/12/27
حرمت نظر به أ... 96/12/26
استمناء /تلذذ... 96/12/23
حرمت نظر به ب... 96/12/22
حرمت نظر از ر... 96/12/21
بررسي حكم حرا... 96/12/20
محدوده نظر به... 96/12/19
نظر به فيلم ... 96/12/16
بررسي حكم دام... 96/12/15
حجاب /فصل في ... 96/12/14
حجاب /فصل في ... 96/12/13
جاهل به حكم د... 96/12/12
مسأله 2و3 (اخ... 96/12/08
تلذذ با عکس و... 96/11/25
مستثنيات غيبت... 96/11/18
حکم نظر به في... 96/11/09
مستثنيات غيبت... 96/11/04
مستثنيات غيبت... 96/10/27
مستثنيات غيبت... 96/10/20
مستثنيات غيبت... 96/10/13
وجوب استغفار ... 96/10/06
وجوب استحلال ... 96/09/29
استماع غيبت /... 96/09/08
مسأله يازدهم/... 96/09/05
مسأله دهم و ي... 96/09/04
غيبت صبي و مج... 96/08/10
مسأله 6 و 7 و... 96/08/09
اعتبار ظنّ به... 96/08/08
اعتبار ظنّ به... 96/08/07
مسأله سوم و چ... 96/08/06
غيبت مخالفين ... 96/08/03
طرق اثبات دخو... 96/08/01
طرق اثبات دخو... 96/07/30
طرق اثبات دخو... 96/07/29
غيبت مخالفين ... 96/07/26
طرق اثبات دخو... 96/07/25
طرق اثبات دخو... 96/07/23
حكم ظنّ به دخ... 96/07/22
احكام غيبت /غ... 96/07/19
كراهت نافله م... 96/07/18
بررسي كراهت ن... 96/07/17
بررسي كراهت ن... 96/07/16
كراهت نافله م... 96/07/15
عمل جاهل مقصر... 96/06/27
وجوب تأخير نم... 96/06/26
تأخير نماز بر... 96/06/25
وقت نماز شب /... 96/06/22
وقت نماز شب /... 96/06/21
وقت نافله شب ... 96/06/20
وقت /اوقات /ك... 96/06/19