آرشیو سال 93-92 درس منطق فهم قرآن استاد رشاد
آرشیو سال 93-92 درس منطق فهم قرآن
استاد رشاد
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مبادي فطرت‌ن...93/04/25
مبناي فطراني...93/04/11
روش طبقه‌بند...93/03/28
منطق طبقه‌بند...93/02/31
وحيانيت متن، ...93/02/17
وحيانيت متن، ...93/02/03
مبادي معرفت‌...93/01/20
تفصيل و تطبي...92/11/09
شرح مبادي م...92/10/04
تبيين نظريه‌ي ا...92/09/26
عناصر رکني و ...92/09/04
مبادي تصوريّه‌...92/08/27
شاخص‌هاي م...92/08/13
بايستگي طرا...92/08/06