آرشیو سال 54 درس خارج فقه
آیت‌الله العظمی محمدرضا گلپایگانی(ره)
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت