آرشیو سال 97-96 درس تفسیر
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
تفسير آيات 70... 97/02/05
تفسير آيات 68... 97/01/29
تفسير آيه 65 ... 97/01/22
تفسير آيه 64 ... 96/12/16
تفسير آيه 63 ... 96/12/09
تفسير آيه 62 ... 96/11/25
تفسير آيه 61 ... 96/11/18
تفسير آيه 60 ... 96/11/04
تفسير آيه 59 ... 96/10/27
تفسير آيه 58 ... 96/10/20
تفسير آيه 57 ... 96/10/13
تفسير آيه 56 ... 96/10/06
تفسير آيه 55 ... 96/09/29
تفسير آيات 53... 96/09/22
تفسير آيات 51... 96/09/08
تفسير آيات 49... 96/08/10
تفسير آيه 49 ... 96/08/03
تفسير آيات 47... 96/07/26
جلسهتفسير آيه... 96/07/19