آرشیو سال 97-96 درس حدیث
استاد محسن فقیهی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
شرح حديث دواز... 97/02/05
شرح حديث دواز... 97/01/29
شرح حديث دواز... 97/01/22
شرح حديث دواز... 96/12/16
شرح حديث دواز... 96/12/09
شرح حديث دواز... 96/11/25
بررسي حديث دو... 96/11/18
بررسي و شرح ح... 96/11/04
شرح حديث دواز... 96/10/27
شرح حديث دواز... 96/10/20
شرح حديث دواز... 96/10/06
شرح حديث دواز... 96/09/29
شرح و بررسي ح... 96/09/22
شرح حديث دواز... 96/09/08
شرح حديث دواز... 96/08/10
شرح حديث دواز... 96/08/03
تفسير روايت د... 96/07/26
جلسهشرح روايت... 96/07/19