آرشیو سال 88-87 درس اسفار
استاد سیدرضا اسحاق‌نیا
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اشكالات علامه... 87/08/02
نظريه ملا صدر... 87/08/01
جمع بندي اشكا... 87/07/30
اشكال بر تقري... 87/07/29
ماهيت واجب 87/07/28
ماهيت واجب 87/07/27
برهان متكلمين... 87/07/26
دليل آخر طبيع... 87/07/25
ادامه براهين ... 87/07/24
راه طبيعيون د... 87/07/23
راه الاهيون د... 87/07/22
ادامه نقد بره... 87/07/21
4 برهان از مح... 87/07/20
برهان سوم اثب... 87/07/19
نقد ملا صدرا ... 87/07/18
بررسي اشكالات... 87/07/17
برهان دوم اثب... 87/07/16
اشكال بر برها... 87/07/15
برهان هائي در... 87/07/14
اثبات توحيد ذ... 87/07/13
تشكيك در حقيق... 87/07/12
تفاوت وحدت و ... 87/07/11
اشكال شيخ الا... 87/07/10
حمل مفهوم وجو... 87/07/09
تقرير هاي ديگ... 87/07/08
تقرير برهان ص... 87/07/07
راه هاي اثبات... 87/07/06
معاني 5 گانه ... 87/07/05
موضوع و فايده... 87/07/04
آداب حكمت آموزي 87/07/03
معنا و تقسيما... 87/07/02
87/07/01