آرشیو سال 97-96 درس مهدویت
استاد نجم الدین طبسی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
تجديد حكومت ...96/06/13
تجديد حكومت ...96/06/12
تجديد حكومت ...96/06/11