آرشیو سال 90-89 درس شبهات وهابیت حضرت آیت الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 90-89 درس شبهات وهابیت
حضرت آیت الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
گريه بر فراق ...جلسه 25
قسم دادن خد...جلسه 24
هدیه ثواب اعم...جلسه 23
بزرگداشت موا...جلسه 22
تبرک به پیامبر ...جلسه 21
مقامات و کراما...جلسه 20
شفاعت یا تطه...جلسه 19
توسل به شخ...جلسه 18
توسل به مقام ...جلسه 17
توسل به انبیا ...جلسه 16
توسل به اولیاء...جلسه 15
توسل به ارواح...جلسه 14
بزرگداشت قبو...جلسه 13
پاسداری از ق...جلسه 12
پاسداري از مرا...جلسه 11
سفر برای زیار...جلسه 10
زیارت قبور مؤم...جلسه 9
بدعت وریشه ...جلسه 8
بدعت و ریشه ...جلسه 7
تعریف بدعت جلسه 6
نو اندیشی دی...جلسه 5
نو اندیشی دی...جلسه 4
نو اندیشی دی...جلسه 3
نو اندیشی دینی جلسه 2
وهابیت یا نو ا...جلسه 1