آرشیو سال 96-95 درس خارج فقه حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
آرشیو سال 96-95 درس خارج فقه
حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
هرگاه فسخ يا...96/02/13
هرگاه فسخ يا...96/02/12
هرگاه فسخ يا...96/02/11
همانگونه كه خ...96/02/09
دو قاعده در با...96/02/06
زمان تحقق ما...96/02/04
زمان تحقق ما...96/02/02
آيا عامل مي‌توا...96/01/30
‌ اجازه مالك به...96/01/29
معامله عامل ...96/01/28
نفقه سفر عام...96/01/27
هرگاه عامل در...96/01/26
عامل حق ندار...96/01/20
هرگاه عامل از...96/01/19
هرگاه عامل از...96/01/16
هرگاه عامل از...96/01/15
آيا عامل مي‌توا...96/01/14
آيا مالك مي‌توا...96/01/09
آيا مضارب و عا...96/01/08
آيا مضارب و عا...96/01/07
عدم ضمان عا...96/01/06
آيا موت مالك، ...95/12/24
آيا موت مالك، ...95/12/23
آيا موت مالك ...95/12/22
آيا با موت مالك...95/12/21
آيا شرط عدم ...95/12/18
آيا شرط عدم ...95/12/17
آيا مضاربه عقو...95/12/16
آيا مضاربه عقو...95/12/15
هرگاه مالك م...95/12/14
هرگاه مالك م...95/12/09
آيا مال مشاع ر...95/12/08
هرگاه مالي را...95/12/07
مواردي كه مي‌...95/12/04
شرائط ربح در ...95/12/03
شرائط ربح در ...95/12/02
شرائط ربح در ...95/12/01
شرائط مضاربه ...95/11/30
شرائط مضاربه ...95/11/27
آيا در باب مضار...95/11/26
آيا در باب مضار...95/11/20
حكم مضاربه د...95/11/19
حكم مضاربه د...95/11/18
شرائط متعاقد...95/11/17
آيا مضاربه با قر...95/11/16
مضاربه95/11/13
افضليت پرداخ...95/11/12
آيا صدقه مندو...95/11/11
آيا در لزوم صد...95/11/10
آيا سكني، عم...95/11/09
آيا قبض در س...95/11/06
آيا قبض در س...95/11/05
رجوع به صدق ...95/11/04
فرق بين وقف ...95/11/03
آيا وقف ماليت ...95/11/02
عدم بطلان وق...95/10/29
عدم بطلان وق...95/10/28
‌ممهور بودن يك...95/10/27
آيا انكار وقفيت...95/10/26
طرق و راهها...95/10/25
شرائط موقوف ...95/10/22
با عدم تعيين م...95/10/19
جواز اخذ اجرت...95/10/18
آيا نصب متولي...95/10/15
عدم اشتراط ع...95/10/14
آيا واقف مي‌توا...95/10/13
مسوغات بيع و...95/10/12
مسوّغات بيع و...95/10/11
مسوّغات بيع و...95/10/08
مسوّغات بيع و...95/10/07
مسوّغات بيع و...95/10/06
مسوّغات بيع و...95/10/05
مسوّغات بيع و...95/10/04
مسوّغات بيع و...95/10/01
مسوّغات بيع و...95/09/30
مسوغات بيع و...95/09/29
آيا بيع وقف بر ...95/09/28
عدم جواز بيع ...95/09/24
وقف سبب خر...95/09/23
وقف سبب خر...95/09/22
فرق بين وقف ...95/09/21
با وقف، عين م...95/09/20
آيا حكم وقف م...95/09/17
حكم موقوفات ...95/09/16
حكم موقوفات ...95/09/15
هرگاه عين مو...95/09/14
آيا واقف بعد از ...95/08/26
آيا وقف بر اهل...95/08/25
هرگاه واقف ب...95/08/24
آيا اين كلام وا...95/08/23
وقف بر ارحام و...95/08/22
شرائط موقوف ...95/08/19
شرائط موقوف ...95/08/18
شرائط موقوف ...95/08/16
شرائط موقوف ...95/08/15
شرائط موقوف ...95/08/12
وقف خاص95/08/11
شرائط موقوف95/08/10
شرائط موقوف95/08/09
شرائط موقوف95/08/05
شرائط واقف95/08/04
واقف در وقف ...95/08/03
حكم وقف هم...95/08/02
‌ وقف بر نفس95/08/01
آيا با گفتن« ه...95/07/28
ادله قائلين به ا...95/07/27
آيا در وقف تنج...95/07/26
مشروط كردن ...95/07/07
وقف منقطع الآ...95/07/06
ثمره بين وقف ...95/07/05
حكم وقف بر ...95/07/04
صحت وعدم ...95/07/03
عدم اعتبار فور...95/06/31
عدم اعتبار فور...95/06/29
شرطيت يا عد...95/06/28
شرطيت يا عد...95/06/27
شرطيت يا عد...95/06/24
آيا در وقف قص...95/06/23
احكام وقوف و ...95/06/20
احكام وقوف و ...95/06/17
احكام وقوف و ...95/06/16
احكام وقوف و ...95/06/15