آرشیو سال 87-86 درس خارج فقه - کتاب صوم حضرت آيت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
آرشیو سال 87-86 درس خارج فقه - کتاب صوم
حضرت آيت‌الله سید موسی شبیری زنجانی
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مفطريت ايصال...87/03/12
بررسي مفطر...87/03/08
بررسي مفطر...87/03/07
مفطريت كذب ...87/03/06
مفطريت كذب ...87/03/05
مفطريت كذب ...87/03/04
مفطريت كذب ...87/02/29
مفطرات صوم(...87/02/28
مبطلات صوم (...87/02/25
مبطلات صوم (ا...87/02/24
مبطلات صوم (ا...87/02/23
مبطلات صوم (ا...87/02/22
مبطلات صوم (ا...87/02/21
مبطلات صوم (ا...87/02/18
مبطلات صوم (ا...87/02/17
مبطلات صوم (ا...87/02/16
مبطلات صوم (ا...87/02/15
مبطلات صوم (ا...87/02/14
مبطلات صوم (ا...87/02/11
مبطلات صوم (ا...87/02/10
مبطلات صوم (ا...87/02/09
مبطلات صوم (...87/02/08
مبطلات صوم (...87/02/07
مبطلات صوم (...87/02/04
مبطلات صوم (...87/02/03
مبطلات صوم (...87/02/02
مبطلات صوم (...87/02/01
بررسي اقوال ...87/01/31
مبطلات صوم (...87/01/26
مبطلات صوم (...87/01/25
مبطلات صوم (...87/01/24
مبطلات صوم (...87/01/21
مبطلات صوم (...87/01/20
مفطرات صوم/ ...87/01/19
مفطرات صوم /...87/01/18
مفطرات صوم/ ...87/01/17
مفطرات صوم/ ...86/12/28
مفطرات صوم /...86/12/27
مفطرات صوم /...86/12/25
مفطرات صوم /...86/12/22
مفطرات صوم/...86/12/09
مفطرات صوم /...86/12/05
مفطرات صوم/...86/12/04
نيت صوم – م...86/12/01
نيت صوم /نيت...86/11/30
نيت صوم / ام...86/11/29
نيت صوم / ام...86/11/28
نيّت روزه/ بيان...86/11/27
نيّت روزه/ادامه...86/11/24
نيّت روزه/ ادام...86/11/23
نيّت روزه/ برر...86/11/21
نيّت روزه/ برر...86/11/20
نيّت روزه/ برر...86/11/17
نيّت روزه/ برر...86/11/16
نيّت روزه/ برر...86/11/15
نيّت روزه/ برر...86/11/13
نيّت روزه/ برر...86/11/10
نيّت روزه/ برر...86/11/09
نيّت روزه/ برر...86/11/08
نيّت روزه/ برر...86/11/07
نيّت روزه/ برر...86/11/06
نيّت روزه/برر...86/10/12
نيّت روزه/آخر و...86/10/11
نيّت روزه/ آخر ...86/10/10
نيّت روزه/ آخر ...86/10/09
نيّت روزه/آخر و...86/10/05
نيّت روزه/آخر و...86/10/04
نيّت روزه/آخر و...86/10/03
نيّت روزه/آخر و...86/10/02
نيّت روزه/ آخر ...86/10/01
نيّت روزه/آخر و...86/09/26
نيّت روزه/ وقت...86/09/25
نيّت روزه/وقت ...86/09/24
نيّت روزه/ وقت...86/09/21
نيّت روزه/ وقت...86/09/19
صوم قضاء صوم...86/09/18
صوم قضاء صوم...86/09/17
صوم قضاء/ عد...86/09/14
صوم/كلام مرح...86/09/13
صوم/نيت صوم ...86/09/12
صوم/ تتمه بح...86/09/11
صوم /روزه م...86/09/10
صوم روزه غير ...86/09/07
صوم روزه غير ...86/09/06
صوم /نيابت روز...86/09/05
صوم نيت /كلام...86/09/04
صوم – نيت/ اد...86/09/03
صوم– نيت /ادا...86/08/30
صوم– نيت /ق...86/08/29
صوم/ قصد روز...86/08/28
صوم وجوب يا ...86/08/27
بحث در مورد و...86/08/26
صوم /قصدي و...86/08/23
صوم/بررسي ...86/08/22
صوم/قصدي بو...86/08/21
صوم/اشتراط ...86/08/20
صوم/ادامه بح...86/08/19
صوم / تعزير و ...86/08/14
صوم/تعزير و ق...86/08/13
صوم/ادامه بح...86/08/12
صوم /بررسي ...86/08/09
صوم/ادامه بح...86/08/08
صوم /كفر منكر...86/08/07
صوم/كفرروايات...86/08/06
صوم/ادامه بح...86/08/01
صوم/ضروري د...86/07/30
صوم/تقسيم ا...86/07/29