آرشیو سال 97-96 درس خارج فقه
آیت‌الله حسن مرتضوی
موضوع متن درس(ویراستاری) شنیدن صوت دریافت صوت
اعمال حج تمتع... 96/08/08