آرشیو سال 94-93 درس خارج اصول آیت‌الله مظاهری
آرشیو سال 94-93 درس خارج اصول
آیت‌الله مظاهری
موضوعمتن درس (ویراستاری)شنیدن صوتدریافت صوت
مبناي محقق ...93/07/28
ايراد محقق خو...93/07/27
مبناي محقق ا...93/07/26